Navigace

Obsah

Řídící učitelé na škole v Batňovicích od roku 1690

 

Jakub Šrejber

1690 - 1705
První dosud známý učitel na škole v Zálesí. (V obecní kronice uváděn též rok 1695).Matěj Bělina (* 21. 2. 1678, +28. 6. 1740, syn Jakuba Běliny)

1705 - 1740
Oženil se s Annou, dcerou Václava Peterky ze Svatoňovic. Založil při zdejším kostele fundaci. Od Matěje Běliny jsou psané pašije z roku 1699. V úpických oddávacích materiálech uvádí se často jako družba. Zemřel 28.června 1740.
 

Jakub Brož (* 28. 6. 1704)

1741 - 1770
 

Josef Sedláček (+4. 4. 1782 v České Skalici)

1770 - 1782
Před nástupem na záleskou školu působil jako “Büchsenspanner” u knížete Piccolominiho, pána v Náchodě. Počátkem roku 1872 se svého místa učitele ve škole v Zálesí vzdal a odstěhoval se do České Skalice, kde také krátce nato 4. dubna 1782 zemřel.
 

Jan Jiří Jörka (* 1748 v Brodě u Kuksu, + 29. 1. 1822 v Zálesí)

1782 - 1822
Před nástupem na zdejší školu byl v době od 22. 2. 1778 až do října 1882 podučitelem v Červeném Kostelci. Na škole v Zálesí působil od 3. 10. 1782 až do své smrti. Zemřel v Batňovicích 29. ledna 1822.
 

Jan Jörka (* 15. 10. 1792 v Zálesí, +15. 11. 1844 v Zálesí)

1822 - 1844
Syn předchozího správce školy Jana Jiřího Jörky. Na škole v Zálesí působil od roku 1811 jako učitelský pomocník (podučitel). Po smrti svého otce se stal 22. března 1822 správcem školy, kterým byl až do své smrti 15. listopadu 1844.
 

Antonín Hrodek (*13. 6. 1807 v Havlovicích, + 6. 5. 1872 v Zálesí)

1845 - 1872
Syn bývalého učitele Jana Hrodka z Havlovic. Atestován byl v roce 1825. Před nástupem na školu v Zálesí působil jako učitelský pomocník na farní škole v Úpici, poté byl administrátorem na školách v Libňatově a v Horní Radechové. Do školy v Zálesí nastoupil 15. ledna 1845, a působil zde až do své smrti. Zemřel 6. května 1872.
 

František Řemínek

1872
Dříve působil jako podučitel ve Studnici. Na zdejší škole působil jako definitivní učitel od 17. 5. do 24. 10 1872 místo zemřelého řídícího učitele Antonína Hrodka. Poté odešel do Vysokova u Náchoda.
 

Jan Hlaváček (rodák ze Semonic u Jaroměře, + 5. 3. 1889 v Hruškách)

1872 - 1875
Své působení na škole v Zálesí ukončil 8. 5. 1875, kdy byl přeložen jako druhý učitel do Vysoké Srbské odkud posléze v září 1875 odešel na Moravu do školy v Borovanech. Zemřel v Hruškách (okr. Hodonín) 5. března 1889, když spáchal sebevraždu.
 

František Jörka (* 4. 10. 1820 v Zálesí, +11. 12. 1894 v Zálesí)

1875 - 1889
Jeho otec Jan Jörka působil na zdejší škole v letech 1811 - 1844. František Jörka navštěvoval triviální školu u otce v Zálesí, hlavní školu v Broumově a tamtéž v letech 1831 - 1835 gymnázium. Poté absolvoval učitelskou přípravu v Novém Městě nad Metují a ve Dvoře Králové. Učitelskou zkoušku složil v květnu 1841 v Hradci Králové. Poté nastoupil jako podučitel v Novém Městě a poté v České Skalici. Od 1. 9. 1842 nastoupil jako podučitel ke svému otci do školy v Zálesí. Po jeho smrti v roce 1844 po dva měsíce administroval zdejší školu. Po jmenování Antonína Hrodka zdejším řídícím učitelem odešel jako podučitel do Úpice (kde působil téměř 15 let) a poté učitelem v Libňatově (kde působil více jak 14 let). Na školu v Zálesí přišel z Libňatova 10. května 1875 a řídícím učitelem zde byl až do 1. srpna 1889. Zemřel 11. prosince 1894, pohřben byl 14. prosince 1894 v Zálesí.
 

Josef Urban (* 12. 10. 1848 v Milovicích u Nymburka, + 27. 8. 1904 v Úpici)

1889 - 1904
V letech 1863 - 1866 vystudoval nižší reálnou školu v Mladé Boleslavi. Poté roku 1867 pobyl první ročník ve varhanické škole v Praze. Ve školním roce 1867/68 nastoupil na učitelský ústav, kde v roce 1868 získal vysvědčení podučitelské pro tzv. farní školy. Od 1. 10. 1868 do 31. 7. 1869 byl podučitelem ve škole v Lysé nad Labem a poté druhým podučitelem v Kostomlatech. V roce 1872 složil zkoušku učitelské způsobilosti a dne 29. 4. 1874 nastoupil jako řídící učitel do školy ve Strážkovicích, kde působil více jak 15 let, do roku 1889. 20. srpna 1889 se přestěhoval do Zálesí, kde působil celý zbytek své učitelské dráhy. Penzionován byl 1. srpna 1904 a 9. srpna se přestěhoval do Úpice, kde krátce nato, již 27. srpna, ve stáři pouhých 56 let zemřel. Pohřben byl 30. srpna 1904 na hřbitově v Zálesí.
 

Antonín Košťál

1904 - 1905
Ustanoven zatímním řídícím učitelem v Zálesí do nástupu Františka Jedličky.
 

František Jedlička (* 28. 4. 1860 v Kuklenách u Hradce Králové, + 20. 9. 1913 v Kuklenách)

1905 - 1908
V letech 1873 - 1880 studoval na vyšších reálných školách v Hradci Králové. V roce 1881 získal vysvědčení dospělosti v Ústavu pro vzdělávání učitelů v Praze. V říjnu získal vysvědčení učitelské způsobilosti na Ústavu pro vzdělávání učitelů v Hradci Králové. Působil jako pomocný podučitel na obchodní škole v Chotěborkách (1880 -1881), na obecné škole ve Slatině (1881 - 1882), ve Strážkovicích (1882 - 1884), ve Rtyni v Podkrkonoší (1884 - 1887) a v Úpici (1887 - 1905). Na školu v Zálesí nastoupil 1. března 1905 a působil zde až do roku 1908, kdy byl 6. března penzionován. Poté se odstěhoval do svého rodiště, kde 20. září 1913 zemřel.
 

Antonín Košťál

1908
Opětovně ustanoven zatímním řídícím učitelem do nástupu Antonína Blümela.
 

Antonín V. Blümel (* 3. 2. 1866 v Jaroměři) - definitivní řídící učitel

1908 - 1925
Obecnou školu absolvoval v Jaroměři a poté v České Skalici. V letech 1878 - 1881 absolvoval vyšší reálnou školu v Hradci Králové a poté Ústav pro vzdělávání učitelů, rovněž v Hradci Králové (1881 - 1885). Poté působil jako provizorní podučitel na školách v Horní Radechové a Horních Rybnících (1885 -1886), v Úpici (1886 - 1887), a od 1. 9. 1887 v Havlovicích. Zde byl po složení zkoušky způsobilosti ustanoven definitivním podučitelem a posléze definitivním učitelem. V Havlovicích působil do 31. 3. 1896. Poté byl přeložen do Malých Svatoňovic, kde působil do 31. 8. 1908. Na školu v Zálesí nastoupil 1. září 1908 a strávil zde celý zbytek své učitelské kariéry - tj. 18 let. Penzionován byl na vlastní žádost 1. října 1925.
Od roku 1911 do 1925 působil jako volený zástupce učitelů ve školním výboru (dřívější okresní školní radě).
 

Karel Kapoun

1925 - 1926
Jmenován zastupujícím řídícím učitelem do nástupu Václava Skalického.
 

Václav Skalický (* 1. 6. 1887 v Jásenné u Jaroměře) - definitivní řídící učitel

1926 - 1941
Obecnou školu navštěvoval v letech 1893 - 1899 ve svém rodišti, školu měšťanskou pak v letech 1899 - 1902 v Jaroměři. V letech 1902 -1906 studoval na učitelském ústavu v Hradci Králové, kde také složil zkoušku učitelské způsobilosti. Svou učitelskou dráhu započal jako zatímní učitel v Suchovršicích (15. 9. 1906 - 31. 8. 1907). Poté byl přeložen do obecné školy v Malých Svatoňovicích, kde působil do 31. 8. 1910. Od 1. 9. 1910 do učil jako definitivní učitel II. třídy a posléze jako definitivní učitel I. třídy v Havlovicích až do 31. 8. 1919. Následně byl přeložen jako správce školy do jednotřídky v Maršově (1. 12. 1919 - 31. 8. 1923) a posléze jako definitivní učitel do Malých Svatoňovic (1. 9. 1923 - 31. 8. 1926). Od 1. 9. 1926 byl jmenován definitivním řídícím učitelem na škole v Zálesí, kde působil až do konce roku 1941. Penzionován byl 1. ledna 1942 a poté se odstěhoval do Červeného Kostelce.
 

Františka Nováková - zastupující řídící učitelka

1941 - 1942
Zastupující řídící učitelka po odchodu řídícího učitele Václava Skalického.
 

Václav Lukáš (* 11. 9. 1908 na Březových Horách u Příbrami)

1942 - 1945
Jako učitel působil od roku 1930 do roku 1938 na menšinových školách a od roku 1938 pak působil na obecné škole v Úpici “Na Lánech”. Zastupujícím řídícím učitelem v Zálesí byl ustanoven od 1. 3. 1942. Od 20. 10. 1944 až do dubna 1945 byl totálně nasazen na stavbu podzemní továrny v Račicích. Po návratu byl v roce 1945 (16. 6.) byl jmenován řídícím učitelem v Maršově.
 

Františka Nováková - zastupující řídící učitelka

1944 -1945
Zastupující řídící učitelka v době nepřítomnosti řídícího učitele Václava Lukáše a krátce po jeho odchodu do Maršova.
 

František Sommerauer - Svoboda

1945 - 1951
Po maturitě na učitelském ústavu v Litomyšli v roce 1936 působil jako výpomocný učitel na několika školách v pohraničí. Po začátku války působil na okrese Litomyšl, odkud v roce 1939 přešel do Malých Svatoňovic a posléze, v roce 1941 do Brzic. Řídícím učitelem na škole v Zálesí ustanoven 1. 9. 1945. Své působení zde ukončil 17. 2. 1951, kdy byl na vlastní žádost přeložen na zvláštní školu v Úpici, kde rovněž vyučoval na nově zřízené hudební škole.
 

Jindřich Hamerník

1951 - 1964
Ředitelem školy v Batňovicích byl jmenován 1. 3. 1951, kam přišel za Starého Rokytníku. Po 13 létech působení na zdejší škole odešel do školy ve Velkých Svatoňovicích.
 

Marie Kopušanská

1964
Po odchodu ředitele školy J. Hamerníka nastoupila na zdejší školu jako ředitelka, avšak již 20. září odešla na ZDŠ ve Rtyni v Podkrkonoší.
 

Marie Schubertová

1964 - 1979
Na školu v Zálesí nastoupila 20. září 1964, po odchodu M. Kopušanské. Své působení na zdejší škole ukončila po patnácti letech po ukončení školního roku 1978/1979, kdy odešla učit do Červeného Kostelce.
 

Aleš Řezníček (+2000)

1979 - 1982
Na škole v Zálesí působil jako učitel od 15. dubna 1974. Na začátku školního roku 1979/1982 byl jmenován ředitelem školy. V průběhu školního roku 1981/1982 odešel do důchodu. Činnost na škole ukončil v červnu 1982.
 

Eva Přibylová (+ 18. 5. 1992)

1982 - 1992
Na školu v Zálesí nastoupila jako učitelka v září 1981. Po odchodu Aleše Řezníčka do důchodu se stala ředitelkou školy. V důsledku těžké nemoci odešla koncem prázdnin v roce 1991 ze školy a již se nevrátila. Zemřela 18. května 1992.
 

Miloslava Pavlová

1992 - 2013
Na škole v Zálesí působila již v letech 1972 - 1973 jako vychovatelka a v té době zastupovala za nemocnou učitelku Věru Hemerkovou. Po absolvování pedagogické fakulty v Hradci Králové v roce 1979 nastoupila do školy v Zálesí jako učitelka. V roce 1991 byla pověřena zastupováním nemocné ředitelky Evy Přibylové, od roku 1992 byla ředitelkou školy. Své působení na škole ukončila 31. 7. 2013.
 

Radomíra Šolcová

2013 - dosud
Na škole v Zálesí působila již od roku 2010 - jako učitelka. V roce 2013 byla na základě konkurzního řízení jmenována ředitelkou školy.