Navigace

Obsah

Přehled absolventů školy v Batňovicích od roku 1899

1899 - 1945
 

Autoři se omlouvají za případné vícekrát uvedené absolventy a dále se omlouvají za uvedení žáků, kteří podle níže vymezených kritérií absolventy nejsou, a naopak za neuvedení žáků, kteří podle níže vymezených kritérií absolventy jsou. Tyto chyby se přes veškeré úsilí autorů mohou vyskytnout z důvodu neúplnosti a občasné nepřehlednosti podkladových materiálů, z nichž autoři vycházeli. Děkujeme za pochopení.

Kritéria zahrnutí do tabulky pro školní roky do 1944 - 1945 včetně:
V tabulce jsou žáci, kteří opustili školu po ukončení 5. nebo vyššího ročníku, aby pokračovali na „městské, obecné, občanské škole, realitním gymnáziu“; nebo řádně vyšli ze školy v 8. (výjimečně 7. ročníku na základě výnosu c. k. okr. šk. rady) a vyšším ročníku - do této skupiny patří i „hostující“ žáci, kteří na škole dokončili svou docházku
 

Školní rok: 1898 - 1899

Počet tříd: 2
Josef Bittner, Jan Donát, Anna Hendrychová, Vincencie Kultová, Emanuel Lelek, Anna Marelová, František Mílo, Jan Nývlt, Marie Petrášová, Anna Pichová, Rudolf Reichelt, Josef Řezníček, Marie Řezníčková, Marie Řezníčková, Augusta Sedláčková, Anna Šedivá, Anna Vostrovská
 

Školní rok: 1899 - 1900

Počet tříd: 2
Albin Altenberger, Jan Čejp, Jindřich Čepelka, Adolf Ducháč, Anna Farská, Augustin Kraus, Jaroslav Kult, Anna Pokorná, Václav Prouza, František Seidl, Antonín Souček, Otakar Šedivý, Václav Šorma, Františka Šrolová
 

Školní rok: 1900 - 1901

Počet tříd: 2
Anna Drahošová, Františka Gligarová, Viléma Hlaváčková, Antonín Hoza, Václav Marek, Marie Pavlinková, Marie Peterková, Anna Petrášová, Augustin Rudolf, Jaroslav Šrůtek, Františka Tomšová
 

Školní rok: 1901 - 1902

Počet tříd: 2
Marie Grešlová, Marie Hanušová, Františka Kábrtová, Františka Karásková, Josef Locker, Marie Machová, Vilém Matyska, Bedřiška Mertlíková, Jaroslav Mlateček, Albina Nývltová, Anna Peterková, Bartoloměj Petráš, Augusta Pichová, Anežka Pohlová, František Pokorný, Antonín Prouza, Františka Prouzová, Anna Půlkrábková, Albert Ruffer, Františka Ryšavá, Jaroslav Řezníček, Augustin Svoboda, Josef Tomeš
 

Školní rok: 1902 - 1903

Počet tříd: 2
Anna Čejpová, Hedvika Dvorská, Josef Hejna, Marie Hlaváčková, Anna Hozová, Marie Kolbová, Emil Kraus, Josef Kult, Augustin Němeček, Anna Pavlinková, Hugo Rudolf, Františka Šnajdrová, Marie Vaníčková
 

Školní rok: 1903 - 1904

Počet tříd: 2
Augusta Bartoníčková, Rudolf Grešl, Alois Hanuš, Josef Hendrych, Josef Hoza, Marie Hyšplová, Františka Kopecká, Josef Kult, Marie Moserová, Žofie Pokorná, Marie Prouzová, Richard Rösner, Marie Rudolfová, Bedřiška Sedláčková, Adolf Souček
 

Školní rok: 1904 - 1905

Počet tříd: 2
František Altr, Berta Bischofová, Jindřich Bittner, Jan Dytrych, Antonín Kábrt, Anna Kábrtová, Jan Kraus, Rudolf Krejčík, Josef Kult, Marie Kultová, Josef Ladnar, Františka Nývltová, Theofil Prouza, Lidmila Rufferová, Bedřiška Řezníčková, Jaroslav Stříhavka, Adolf Šrůtek, František Tomeš, Jan Vinter
 

Školní rok: 1905 - 1906

Počet tříd: 2
Marie Entlichová, Anna Gligarová, Berta Joudalová, Eduard Kolbe, Václav Kouba, Arnošt Kult, Anna Kultová, Marie Nehybová, Josef Nývlt, Josef Peterka, Jan Petráš, Marie Ryšavá, Albina Sedláčková, Marie Semeráková, Bedřiška Teichmanová, Josef Vít, Josef Vojtěch
 

Školní rok: 1906 - 1907

Počet tříd: 2
Marie Bartoníčková, Josef Bernard, Marie Čejpová, Josefa Drncová, Františka Entlichová, Josef Hendrych, Karel Illner, Josef Jač, Antonín Jarý, Anna Kolbová, Josef Kopecký, Milada Krušinová, František Lelek, Augustin Otta, Vilém Pich, Josef Pinkava, Amálie Pokorná, Alžběta Rudolfová, Josef Řezníček
 

Školní rok: 1907 - 1908

Počet tříd: 3
Ferdinand Gréc, Anna Illnerová, Karel Joudal, Jaroslav Kadaník, Jaroslav Kraus, Anna Kuldová, Vendelín Locker, Anežka Marečková, Josef Melichar, Lidmila Mikšová, Josef Nyklíček, Otilie Nývltová, Josef Pavlínek, Bedřiška Pavlová, Anastázie Petrášová, Vincenc Rus, Josef Řezníček, Vincenc Řezníček, Růžena Součková
 

Školní rok: 1908 - 1909

Počet tříd: 3
Jan Bernard, Hermina Červinková, Anna Hanušová, Josef Honzera, Karel Hoza, Antonín Hyšpl, Josef Joudal, Anna Joudalová, Eduard Kopecký, František Kult, Marie Kvapilová, Bohumír Mareček, Božena Martincová, Anna Nováková, Adolf Pich, František Pinkava, Karel Pinkava, Anežka Pinkavová, František Prouza, Marie Půlkrábková, Anna Řezníčková, Žofie Řezníčková, Jan Semerák, Marie Součková, Milada Vítová, Rudolf Vojtěch
 

Školní rok: 1909 - 1910

Počet tříd: 3
Vilém Bartoš, Vilém Červinka, František Feistauer, Albina Grécová, František Honzera, František Chalupný, Karel Joudal, Josef Khol, František Klimeš, Marie Kolbová, Ladislav Kopecký, Adolf Kraus, Antonín Melichar, Marie Ottová, Josef Petráš, Marie Pohlová, Adolf Prouza, Anna Přibylová, Milada Riedlová, Adolf Rudolf, Josef Rudolf, Marie Rufferová, Růžena Ryšavá, Richard Siegel, Marie Stránská, Václav Tejchman, Josef Urban, Karel Vajsar
 

Školní rok: 1910 - 1911

Počet tříd: 3
Marie Čapková, František Hanuš, Anna Hentschlová, Jan Hlaváček, Václav Hofmann, Adolf Hoza, Jaroslav Kašpar, Jan Kocián, František Kult, Marie Macková, Anna Mannová, Žofie Matysková, Jaroslav Prouza, Josef Prouza, Antonín Rudolf, Růžena Rufferová, Josef Řezníček, Anna Řezníčková, Adolf Scharm, Václav Siegel, Marie Součková, Miluše Stránská, Antonín Šafář, Josef Šváb, Františka Švábová, Františka Vagnerová, Antonín Vintr, Marie Vlčková
 

Školní rok: 1911 - 1912

Počet tříd: 3
Hedvika Bittnerová, Jan Bořek, Rudolf Červinka, Božena Ilšnerová, Josef Janko, Karel Kolbe, Karel Kraus, Marie Krausová, Josef Kult, Hedvika Macková, Jan Melichar, Ladislav Milota, Karel Nývlt, Božena Pohlová, Josef Rosa, Antonín Rudolf, Karel Ryšavý, Marie Schreiberová, Adolf Souček, Jaroslav Souček, Josef Souček, Josef Šrejtr, Stanislav Šrůtek
 

Školní rok: 1912 - 1913

Počet tříd: 3
Rudolf Bittner, Anna Dostálová, Marie Faifrová, Josef Hofman, Jindřiška Hofmanová, Jaroslav Hoza, Anežka Hozová, Karel Chalupný, Štěpána Joudalová, Gustav Kupský, František Melichar, Marie Nováková, Bedřich Nývlt, Anna Ottová, Marie Pavlová, Marie Přibylová, Božena Ryšavá, Emilie Řezníčková, Marie Součková, Hugo Springer, Lidmila Šrůtková, Františka Tylová, Hedvika Vítová
 

Školní rok: 1913 - 1914

Počet tříd: 3
Josef Babel, Bedřiška Baršová, Anežka Bulíčková, Ferdinand Dušánek, Bohumil Hanuš, Josef Ilšner, Antonín Kašpar, Helena Kolertová, Božena Kultová, Hedvika Kultová, Arnošt Lindner, Josef Pinkava, Bedřiška Pišlová, Blažena Prouzová, Josef Semerák, Augustin Souček, Anna Špetlová, Jaroslav Unger, Adolf Vajsar, Marie Vojtěchová
 

Školní rok: 1914 - 1915

Počet tříd: 3
Jaroslav Bernard, Josef Bořek, Albina Čapková, Josef Jirásek, Viléma Jiroušková, Jindřich Klimeš, Marie Kopecká, Františka Nováková, Václav Petráš, Adolf Pinkava, Jindřich Prouza, Jindřich Pulkrábek, František Reischel, Alžběta Sagasserová, Marie Špetlová, Marie Švábová
 

Školní rok: 1915 - 1916

Počet tříd: 3
Anna Bulíčková, Růžena Grécová, Antonín Hanuš, Antonie Hozová, Zdeňka Kábrtová, Jan Kult, Marie Kultová, Slavěna Macková, Karel Menzel, Bedřich Otta, Jindřich Pinkava, Marie Pinkavová, Viléma Pišlová, Josef Prouza, Jaroslav Rosa, Jaroslav Rosa, Lidmila Rosová, Rudolf Ryšavý, Oldřich Šimek, Marie Šolcová, Marie Špetlová, František Vajsar, Františka Vlčková, Anselm Weinhold
 

Školní rok: 1916 - 1917

Počet tříd: 3
Bedřich Bernard, Anna Bittnerová, Karel Bořek, Josef Dudych, Jaroslav Franke, Karel Chráska, Berta Jarkovská, Marie Kollertová, Hedvika Krausová, Anna Kultová, Arnošt Langer, Helena Macková, Marie Macková, Anna Melicharová, Františka Nývltová, Marie Nývltová, Marie Nývltová, Růžena Pinkavová, Alois Reischel, Anna Rosová, František Řezníček, Josef Řezníček, Augusta Řezníčková, Adolfa Semeráková, Marie Siegelová, Marie Simonová, Jaroslav Šolc, Anna Špetlová
 

Školní rok: 1917 - 1918

Počet tříd: 3
Marie Bořková, Jaroslav Farský, Lidmila Hofmanová, Růžena Hofmanová, Julie Chalupná, Antonín Ilšner, Marie Joudalová, Marie Klimšová, Jan Kocián, Josefa Macková, Jaroslav Matyska, Oldřich Matyska, Otylie Milotová, Bohuslav Rosa, Amálie Rosová, Marie Řezníčková, Marie Řezníčková, Jindřich Seidl, Josef Seidl, Bohuslav Šimek, Augustin Šolc
 

Školní rok: 1918 - 1919

Počet tříd: 3
Bedřich Dubišar, Josefa Farská, Bedřiška Hendrychová, Olga Jarkovská, Vincenc Kult, Marie Ladnarová, Antonín Lokvenc, Zdeňka Matysková, Věnceslava Nývltová, Josef Otta, Břetislav Petráš, Adolf Prouza, Jaroslav Prouza, Josef Prouza, Božena Prouzová, Augustin Rudolf, Amálie Rundštuková, Božena Ryšavá, Marie Ryšavá, Helena Sieglová, Jaroslav Souček, Anna Součková, Lidmila Šolcová, Bohuslav Šrůtek, Marie Vajsarová, Anastázie Vlčková
 

Školní rok: 1919 - 1920

Počet tříd: 3
Josef Hofman, Theodor Hofman, Antonína Chalupná, Theodor Kocián, Amálie Lokvencová, Josef Mach, Rudolf Mach, Vilém Matyska, Štěpán Melichar, Bedřiška Prouzová, Zdenka Půlpánová, Růžena Rollová, Zdeňěk Rosa, Hedvika Rosová, Josef Řezníček, Eliška Řezníčková, Marie Řezníčková, Milada Sieglová, František Souček, Oldřich Souček, Anna Součková, Milada Šolcová, Gustav Vieldorf
 

Školní rok: 1920 - 1921

Počet tříd: 3
František Bišov, Stanislav Dudych, Jindřiška Farská, Marie Hofmanová, Jindřich Kudrnáč, František Nečas,Miroslav Nývlt, Štěpána Nývltová, Vilém Přibyl, Marie Rudolfová, František Šolc, Vlasta Šolcová, Bedřiška Šrédrová, Arnošt Wimmer
 

Školní rok: 1921 - 1922

Počet tříd: 3
Božena Bernardová, Flora Fucknerová, Jaroslava Hanušová, Marie Hanušová, Karel Hofman, Anna Holanová, Marie Holanová, František Huček, Jaroslav Ilšner, Milada Jarkovská, Berta Kohlová, Marie Kuhnová, Václav Kult, Jaroslav Ladnar, Jiřina Machová, Karel Matěna, Vilém Nečas, Kamil Nývlt, Marie Petrášová, Božena Podzimková, Marta Prouzová, Josefa Rollová, Marie Rosová, Růžena Rosová, Božena Ryšavá, Antonín Řehák, Bohumil Řezníček, Josef Řezníček, Jindřiška Řezníčková, Zdeňka Součková, Antonie Šrůtková, Anna Ungrová
 

Školní rok: 1921 - 1922

Údaje nebyly k dispozici, doplněno na základě výkazů o předchozích a následujících ročnících
Ladislav Donát, Josef Grešl, Josef Kuna, Jarmila Pižlová, Oldřich Řezníček, Antonína Řezníčková, Antonín Souček, Josef Trojan, Marie Viková, Josef Ždárský
 

Školní rok: 1923 - 1924

Počet tříd: 2
Alfred Bischof, Otto Donát, Marie Geislerová, Emil Müller, Miroslav Matyska, Jaroslav Nývlt, Marie Nývltová, Aloisie Petrášová, Antonie Petrášová, Marie Prouzová, Rudolf Rail, Josef Rosa, Františka Rosová, Zdeňka Ryšavá, Marie Řezníčková, Bohuslav Schröder, Hermína Siegelová, Amálie Součková, Oldřich Šolc, Marie Šolcová, Božena Špačková, Růžena Špetlová, Růžena Teichmannová, Anna Tippeltová, Julie Valentová, Anna Viková, Alfred Weisser
 

Školní rok: 1924 - 1925

Počet tříd: 2
Marie Bernardová, Vilém Čadek, Emil Černý, Růžena Davidová, Vilém Farský, Josef Hanuš, Jan Holan, Zdeňka Chrásková, Karel Kalousek, Stanislav Kudrnáč, Jaroslav Kuna, Božena Lelková, Adolfa Machová, Marta Machová, Vlasta Martincová, Jarmila Matysková, Marta Michelová, Miloslava Nývltová, Olga Paulová, Adolf Prouza, Karel Prouza, Marie Prouzová, Olga Prouzová, Milena Půlkrábková, Josef Rosa, Marie Řezníčková, Josef Schreiber, František Siegel, Karel Siegel, Vlasta Sieglová, Jaroslav Šrůtek, Miroslav Žďárský
 

Školní rok: 1925 - 1926

Údaje nebyly k dispozici, doplněno na základě výkazů o předchozích a následujících ročnících
Bohuslava Kuhnová, Květoslava Mědílková, Josef Nývlt, Karel Petráš, Josef Semerák, Marie Valášková
 

Školní rok: 1926 - 1927

Počet tříd: 2
Josef David, Otto Farský, Karel Grešl, Helena Grimmová, Marie Hlawatschkeová, Helena Holanová, Rudolf Kalousek, Věra Karásková, Alžběta Kaulichová, Karel Kouba, Marie Krtitschková, Zdeňka Ladnarová, Miloslava Lelková, Jiřina Matysková, Božena Nývltová, Jiří Paul, Vilém Paul, Antonín Pavel, Alois Prouza, Jarmila Prouzová, Ladislav Pulkrábek, Luzián Rösch, Marie Ryšavá, Olga Ryšavá, Arnošt Teichmann, Božena Trojanová, Antonín Zídka, Bedřiška Nývltová, Lidmila Nývltová, Eleonora Rosová, Miroslava Teichmanová, Božena Vajsarová
 

Školní rok: 1928 - 1929

Počet tříd: 2
Růžena Burkertová, Gertruda Demuthová, Anna Ilšnerová, Viléma Kleinová, Josef Lelek, Marta Machová, Jaromír Matyska, Marie Petrášová, Miroslav Pulkrábek, František Šafář, Berta Tauchenová, Milada Vajsarová, Karel Volhejn, Miroslav Volhejn
 

Školní rok: 1929 - 1930

Počet tříd: 2
Marie Bernardová, Marie Březinová, Edwin Fleischer, Alfred Hörnla, Bohumila Hanušová, Božena Hanušová, Marie Honzerová, Vlasta Hůlková, Filoména Kühnelová, Jaromír Kult, Bohuslav Mach, Anna Paslerová, Julie Pilná, Antonín Prouza, Jaroslava Rosová, Jan Semerák, Svatopluk Skalický, Oldřich Vitvar, František Werner
 

Školní rok: 1930 - 1931

Počet tříd: 2
Eliška Bergrová, Karel Březina, Antonín Grešl, Erna Hlaváčková, Jiří Hloušek, Božena Kalousková, Věra Kultová, Božena Machová, Bohuslav Matuška, Hedvika Nedvídková, Ladislav Prouza, Kamila Prouzová, Rudolf Rösel, Jaroslav Rosa, Božena Rosová, Milada Ryšavá, Karel Semerák, Anna Schmidtová, Václav Smrček, Lidmila Vajsarová, Dagmar Vanclová, Antonín Vik
 

Školní rok: 1931 - 1932

Počet tříd: 2
Josef Grešl, Miroslav Grešl, Vladimír Hanuš, Vladimír Hloušek, Libuše Hůlková, Miroslav Hyšpl, Josef Kolbe, Lidmila Kolbová, Františka Kopecká, Jaroslav Kraus, Eliška Kuhnová, Miloslava Kultová, Erich Opitz, Jaroslav Řezníček, Marie Teichmanová, Bohumil Vaněček, Josef Veisser, Aloisie Vintrová
 

Školní rok: 1932 - 1933

Počet tříd: 2
Věra Bernardová, Marie Erberová, Marie Holmannová, Gertruda Krausová, Oldřich Kubeček, Josef Kult, Marie Kynclová, Eliška Matysková, Květuše Minářová, Emma Neumannová, Klement Pohl, Ada Rosová, Karel Rus, Oldřich Řezníček, František Teichman, Jaroslav Teichman, Oldřich Volhejn
 

Školní rok: 1933 - 1934

Údaje nebyly k dispozici, doplněno na základě výkazů o předchozích a následujících ročnících
Vlasta Bernardová, Josef Ilšner, Božena Klimšová, Josef Kolbe, Hana Lelková, Libuše Matýsková, Vladimír Řezníček, Jaroslav Semerák
 

Školní rok: 1934 - 1935

Počet tříd: 2
Ehreutrauov Baudischová, Marie Brátová, Marta Ettrichová, Jan Hanuš, Ladislav Hepnar, Karel Hofman, Jarmila Kandrasová, Bohumila Kolbová, Miroslav Kopecký, Miroslav Matuška, Jarmil Prouza, Vladislav Řezníček, Jaroslava Řezníčková, Wolburga Ulrichová, Milan Volhejn, Erna Wiesnerová, František Winter
 

Školní rok: 1935 - 1936

Počet tříd: 2
Osvald Adolf, Vladimír Hübner, Marie Horníková, Alois Just, Jiří Kincl, Zdeněk Klimeš, Miluše Kolbová, Emil Kuhn, Libuše Kynclová, Marie Lelková, Kamil Matyska, Božena Pavlínková, Libuše Prouzová, Gertruda Röselová, Jiří Rudolf, Bohumil Řezníček, Jaroslava Syrovátková, Božena Šusterková, Hana Šusterková, Hedvika Thimová
 

Školní rok: 1936 - 1937

Počet tříd: 2
Rudolf Baudisch, Lidmila Brátová, Věra Čerenková, Marie Dörnerová, Margereta Fleischerová, Josef Hofman, Vlasta Hurdálková, Hana Klimešová, Erich Kolbe, Václav Krupka, Lidmila Kubečková, Věra Prouzová, Marie Pulkrábková, Eliška Ringelová, Jana Staudeová, Marie Teiklová, Hilda Trömerová, Jaromír Volhejn, Věra Vomáčková
 

Školní rok: 1937 - 1938

Počet tříd: 2
Josef Dörner, Marie Fiedlerová, Jiří Grešl, Lidmila Hanušová, Bohuslav Hofman, Miloslava Kinclová, Jaroslav Klinský, Marie Kneifelová, Alfréd Kolbe, Zdeňka Kolbová, Jarmila Krausová, Walburga Kuhnová, Oskar Mach, Jaroslava Matušková, Elfrieda Richterová, Ota Řezníček, Růžena Řezníčková, Jan Zdenko Skalický, Karel Stenzel, Eliška Šťastná, Jaromír Šulc, Bohumil Vobruba, Marie Vomáčková, Josef Winter
 

Školní rok: 1938 - 1939

Počet tříd: 2
Růžena Brátová, Marta Dörnerová, Milena Hrickieviczová, Marie Ilšnerová, Irena Janková, Marie Kinclová, Květa Machová, Lidmila Řezníčková, Hana Součková, Jiřina Součková, Libuše Syrovátková, Hubert Vintr, Josef Vintr, Věra Vlčková
 

Školní rok: 1939 - 1940

Počet tříd: 2
Bohumil Bernard, Věra Bernardová, Libuše Duchoňová, Richard Hübner, Miloslava Hozová, Věra Kačerová, Stanislav Kejzlar, Zdeňka Kinclová, Ladislav Kuruc, Jiří Mach, Josef Pavlínek, Věra Podaná, Stanislav Prouza, Hanna Prouzová, Marie Součková, Marie Vobrubová, Oskar Volhejn, Zdeněk Volhejn
 

Školní rok: 1940 - 1941

Údaje nebyly k dispozici, doplněno na základě výkazů o předchozích a následujících ročnících
Emil Hebelka, Zdeněk Hübner, Ladislav Kopecký, Helena Kultová, Marie Melicharová, Irena Ottová, Vladimír Přibyl, Josef Řezníček, Ludmila Tučková, Jaroslav Ungr, Jaroslav Vít, Ludmila Vojtěchová, Věra Vrabcová
 

Školní rok: 1941 - 1942

Údaje nebyly k dispozici, doplněno na základě výkazů o předchozích a následujících ročnících
Josef Pátra, Miroslav Prokop, Lada Přibylová, Jiří Štěpánek, Jaroslava Trkalová
 

Školní rok: 1942 - 1943

Počet tříd: 2
Josef Honzera, Jiří Krejzl, Irena Petrášová, Jiřina Vachová
 

Školní rok: 1943 - 1944

Počet tříd: 2
Václav Hepnar, Ludmila Hepnarová, Věra Hofmanová, Vlasta Hofmanová, Zdeňka Hozová, Václav Kačer, Ladislav Mach, Zdeněk Mach, Zdeněk Máslo, Svatopluk Matyska, Miloslava Rosová, Helena Řezníčková, Jaroslava Vomáčková
 

Školní rok: 1944 - 1945

Počet tříd: 2
Evženie Bernardová, Drahuše Brátová, Jarmila Cejnarová, Jan Hanuš, Jitka Hofmanová, Milena Horníková, Miluše Janková, Božena Kopecká, Helena Kopecká, Jaroslav Krejzl, Josef Kubeček, Irena Machová, Karel Nývlt, Miloslava Nývltová, Věra Peterková, Lubomír Podzimek, Jindřiška Prouzová, Jaroslav Rohlík, Otto Rosa, Marie Rosová, Růžena Siegelová, Ladislav Souček, Jaromír Šafář, Marta Šafářová, Alena Šedíková, Miroslava Šolcová, Rudolf Špicar, Marie Štejdlarová (Pavlísková), Marie Teichmanová, Miloslava Trkalová, Věra Uhlířová, Zdeněk Vajsar, Jaroslav Vávra, Danuše Věchetová, Robert Vít, Jiří Volhejn, Alena Volhejnová