Navigace

Obsah

Velké dějiny malé školy

Historie školy v Batňovicích
1920 1910 1930 1942 1982

O počátcích školství v Batňovicích toho víme pramálo. Zdejší škola pravděpodobně patří mezi nejstarší školy v našem kraji a staří kronikáři dávají její vznik do souvislosti se založením kostela svatého Bartoloměje (1371). Předpokládají, že vzhledem ke skutečnosti, že při záleském kostele bývala fara a u far bývaly školy, mohla být škola v Zálesí již před husitskými válkami. Nicméně první zprávy o existenci školy v Batňovicích - Zálesí pocházejí z dob mnohem pozdějších.

Původní škola, která dodnes stojí na stejném místě (byť v přestavěné podobě), se nacházela v dřevěné chalupě pod kostelem sv. Bartoloměje v Zálesí v č.p. 1. Kdy byla postavena rovněž není známo, ale zmínky o ní nalézají se ve starých listinách a záznamech okolo roku 1680. A nová škola - ta je tu s námi již více než 100 let.

A tak se s námi vydejte na krátkou procházku proti proudu času až do dob příběhů a poslechněte si jeden z nich. Je to příběh obyčejné vesnické školy, školy v níž se naučili číst a psát naši prapředkové, předkové i my a naše děti.