Navigace

Obsah

Školská rada

Školská rada

Školskou radu zřídila při ZŠ a MŠ Batňovice obec Batňovice dne 21. 11. 2005.

Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele podílet se na správě školy. Předmět činnosti Školské rady je vymezen § 168, zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/

Volby do školské rady 26. 11. 2019

Školská rada má nově šest členů, dva jmenuje zřizovatel, dva volí zákonní zástupci nezletilých žáků a dva volí pedagogičtí pracovníci. Funkční období členů je tříleté.

Zvolení členové:

Zástupci zřizovatele:                 Miloslav Šrejber, Roman Hebelka

Zástupci školy:                         Mgr. Petra Jarolímová, Jitka Bartoníčková

Zástupci zákon. zástupců:          Petra Pichová, Ing. Marta Winterová 

 

 

Volební řád školské rady 30. 9. 2019

Jednací řád Školské rady 27. 2. 2020