Navigace

Obsah

Školská rada

Školská rada

Školskou radu zřídila při ZŠ a MŠ Batňovice obec Batňovice dne 21. 11. 2005.

Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele podílet se na správě školy. Předmět činnosti Školské rady je vymezen § 168, zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/

Volební řád školské rady 30. 9. 2019

Jednací řád Školské rady 27. 2. 2020

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 21. 11.  2022

Školská rada má šest členů, dva jmenuje zřizovatel, dva volí zákonní zástupci nezletilých žáků a dva volí pedagogičtí pracovníci. Funkční období členů je tříleté.

Zvolení členové:

Zástupci zřizovatele:                 Lenka Ducháčová, Jan Sedláček

Zástupci školy:                         Mgr. Petra Jarolímová, Jitka Bartoníčková

Zástupci zákon. zástupců:          Petra Pichová, Bc. Viktor Pavel