Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je sobota, 16. 10. 2021, 14:14:03

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 74
TÝDEN: 881
CELKEM: 190669

 

PROJEKTY

Šablony 3

Navigace

Obsah

Mateřská škola dnes  / školní rok 2021-2022

MOTTO: Dřív než myška řekne pět, objevíme spolu svět.

Do mateřské školy v Batňovicích je na tento školní rok zapsáno 27 dětí. Naším cílem bude vhodně doplňovat rodinnou výchovu, rozvíjet osobnost dítěte, podporovat tělesný rozvoj a zdraví, spokojenost, pohodu, napomáhat v chápání okolního světa a přibližovat dětem společenské soužití. Budeme pracovat podle týdenních plánů, poznávat svět ve všech ročních obdobích. Celým výchovným působením bude prolínat ekologická výchova, vytváření kladného vztahu k přírodě. Předškoláky se budeme snažit připravit co nejlépe na vstup do školy pomocí kroužku Předškoláček, ve kterém k dětem budeme moci přistupovat více individuálně a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Tím, že jsme jedna třída věkově smíšená, věříme, že mladší děti se budou učit od starších a starší děti se naučí ohleduplnosti k druhým.

Náš vzdělávací program má název "KLÍČ K BRÁNĚ DO SVĚTA" a je v souladu s požadavky z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Vzdělávací nabídka je uspořádána do tří integrovaných bloků (každý integrovaný blok má 5 vzdělávacích témat):

 • NIKDO NEJSME SÁM 
 • POZNÁVÁME PŘÍRODU
 • DÍVÁME SE KOLEM SEBE

Tyto bloky propojují obsahy z pěti základních vzdělávacích oblastí z RVP PV:

 • DÍTĚ A JEHO TĚLO – biologická
 • DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA – psychologická
 • DÍTĚ A TEN DRUHÝ – interpersonální
 • DÍTĚ A JEHO SPOLEČNOST – sociálně-kulturní
 • DÍTĚ A SVĚT – enviromentální

 

AKTIVITY NAŠÍ ŠKOLKY

 • keramika
 • angličtina hrou
 • předplavecký výcvik v Trutnově
 • pravidelné cvičení v naší školní tělocvičně
 • návštěvy v obecní knihovně s naučným programem 
 • předškoláček – příprava na vstup do ZŠ 
 • výukové programy na počítači pro předškoláky
 • hygiena zubů – pravidelná péče a nácvik správné techniky čištění zubů 
 • pravidelné "Výlety do přírody"
 • návštěvy divadel, výstav, různých hudebních pořadů
 • prožívání Adventu, oslava Vánoc, Velikonoc, vynášení Smrtky
 • oslava Dne Země, Svátku maminek, Svátku dětí
 • vystoupení dětí na "Vítání občánků" v obci
 • různé výlety do okolí
 • pro rodiče vánoční besídka
 • spaní předškoláků ve školce na konci školního roku