Navigace

Obsah

Děti, které navštěvovali mateřskou školu v Batňovicích

1956 - 2021

Školní rok 1956 - 1957

Zapsáno 23 dětí
Jana Bourová, Ilona Bourová, Věra Hartmanová, Lidmila Hartmanová, Hana Knapová, Jana Kultová, Jitka Hanušová, Eva Ottová, Ivana Machová, Zdena Koutová, Laděna Prokopová, Miroslava Prouzová, Hana Rindová, Vlasta Honzerová, Karel Hájovský, Jiří Petráš, Antonín Prouza, Vladimír Hanuš, Josef Staněk, Bedřich Loukota, Vladimír Vít, Jaromír Hamerník, Jan Olah
 

Školní rok: 1957 - 1958

Zapsáno 16 dětí
Údaje nejsou k dispozici
 

Školní rok: 1958 - 1959

Zapsáno 19 dětí
Údaje nejsou k dispozici
 

Školní rok 1959 - 1960

Zapsáno 18 dětí (během roku se jejich počet zvýšil na 23)
Jana Jiroušková, Marta Šatková, Květa Plánková, Milena Hetfleišová, Miluše Čarnogurská, Marcela Davidová, Josef Všetečka, Jaroslav Stýskala, Jan Šolc, Věra Matýsková, Josef Volhejn, Jaromír Ekr, Jitka Minarčiková, Ladislav Kuruc, Věra Kopecká, Jan Šatka, Jaroslav Hejna, Petr Šafář, Otta Řezníček, Aleš Řezníček, Ladislav Kopecký, Zdeněk Jiroušek, Leoš Štěpánský, Jan Volhejn, Petr Kašpárek, Jana Machová, Ilona Bourová
 

Školní rok 1960 - 1961

Zapsáno 22 (v dubnu dokonce 29) dětí
Marta Šatková, Milena Hetfleišová, Marcela Davidová, Květa Plánková, Stanislava Prouzová, Zdena Prouzová, Věra Kratěnová, Lidmila Plánková, Jana Řezníčková, Blanka Řezníčková, Jan Volhejn, Zdeněk Jiroušek, Petr Kašpárek, Jan Šolc, Otta Prouza, Alena Kurucová, Marie Pavlová, Miluše Čarnogurská, Zdenka Hůlková, Jana Machová, Aleš Řezníček, Josef Volhejn, Jaroslav Stýskala, Ladislav Kopecký, Ladislav Kuruc, Marcela Skřejpská, Věra Pavlová, Jan Středa
 

Školní rok 1961 - 1962

Zapsáno 19 dětí
Marta Šatková, Stanislava Prouzová, Zdenka Prouzová, Blanka Řezníčková, Jana Řezníčková, Milena Hetfleišová, Miluše (v kronice uvedeno Milena) Čarnogurská, Jana Machová, Lidmila Plánková, Marcela Davidová, Marcela Skřejpská, Maria Kuncová, Ladislav Kopecký, Aleš Řezníček, Vlastimil Loukota, Zdeněk Jiroušek, Jaroslav Stýskala, Josef Mach
 

Školní rok 1962 - 1963

Zapsáno 21 dětí
Jana Machová, Zdenka Prouzová, Jana Řezníčková, Marcela Davidová, Dagmar Trýznová, Blanka Ungrová, Blanka Vaněčková, Marcela Skřejpská, Blanka Řezníčková, Lidmila Plánková, Drahuše Mertlíková, Josef Volhejn, Zdeněk Jiroušek, Jiří Špicar, Vladimír Brabec, Josef Mach, Milan Kašpar, Jaroslav Stýskala, Vlastimil Loukota, Jiří Kult (v kronice označen starší), Jiří Kult (v kronice označen jako mladší)
 

Školní rok 1963 - 1964

Zapsáno 21 dětí
Lidmila Plánková, Blanka Vaněčková, Blanka Ungrová, Dagmar Trýznová, Pavla Trýznová, Blanka Řezníčková, Marcela Skřejpská, Stanislava Kašparová, Drahuše Mertlíková, Jana Kopecká, Jitka Součková, Milada Mílová, Josef Mach, Jiří Kult, Miroslav Prouza, Vlastimil Loukota, Vladimír Brabec, Jiří Špicar, Milan Kašpar, Miroslav Nývlt
 

Školní rok 1964 - 1965

Zapsáno 25 dětí
Lidmila Plánková, Blanka Vaněčková, Blanka Řezníčková, Marcela Skřejpská, Pavla Trýznová, Miluše Mílová, Jitka Součková, Dagmar Mertlíková, Jana Kopecká, Stanislava Kašparová, Ivana Martincová, Hana Vítová, Ilona Půlkrábková, Josef Mach, Vlastimil Loukota, Vladimír Brabec, Miroslav Brabec. Jiří Špicar, Ivan Špicar, Josef Martinec, Miroslav Nývlt, Pavel Pekárek, Jiří Kraus, Jaroslav Vít
 

Školní rok 1965 - 1966

Zapsáno 22 dětí
Milan Kašpar, Vratislav Hanuš, Miroslav Nývlt, Jana Kopecká, Drahuše Mertlíková, Pavla Trýznová, Hana Vítová, Ivana Martincová, Jitka Součková, Jana Ungrová, Naděžda Teichmanová, Jana Řezníčková, Eliška Řezníčková, Jiří Kraus, Jaroslav Vít, Václav Kriegler, Ivan Špicar, Pavel Pekárek, Miroslav Brabec, Vladislav Řezníček, Stanislava Kašparová
 

Školní rok 1966 - 1967

Zapsáno 21 dětí
Stanislava Kašparová, Jana Řezníčková, Jaroslav Vít, Pavla Trýznová, Pavel Pekárek, Luboš Kult, Jana Ungrová, Ivana Martincová, Eliška Řezníčková, Ivan Špicar, Miloš Hofman, Hana Volhejnová, Václav Kriegler, Alena Kašparová, Hana Kultová, Hana Dubská, Vladimír Řezníček, Hana Vítová, Luboš Mertlík, Petr Hejna
 

Školní rok 1967 - 1968

Zapsáno 22 dětí
Jaroslav Vít, Pavel Pekárek, Pavla Tryznová, Jana Ungrová, Luboš Kult, Eliška Řezníčková, Ivana Martincová, Ivan Špicar, Hana Vítová, Vladimír Řezníček, Hana Kultová, Miloš Hofman, Luboš Mertlík, Hana Dubská, Alena Kašparová, Petr Hejna, Pavel Rudolf, Kamil Mach, Petr Pekárek, Josef Otta, Hana Volhejnová, Eva Martincová
 

Školní rok 1968 - 1969
Zapsáno 21 dětí
Ivana Martincová, Eliška Řezníčková, Hana Vítová, Hana Kultová, Ivan Špicar, Miloš Hofman, Miroslav Brabec, Eva Matěnová, Hana Dubská, Alena Kašparová, Luboš Mertlík, Lenka Brabcová, Pavel Rudolf, Kamil Mach, Josef Otta, Petr Pekárek, Stanislav Prouza, Karel Nývlt, Petr Hejna, Dagmar Prouzová, Pavel Jirka
 
Školní rok 1969 - 1970

Zapsáno 23 dětí
Hana Dubská, Alena Kašparová, Monika Karvánková, Eva Matěnová, Milena Prouzová, Jana Škaloudová, Luboš Mertlík, Pavel Rudolf, Jiří Hofman, Karel Nývlt, Luděk Šrůtek, Josef Otta, Stanislav Prouza, Petr Hejna, Petr Pekárek, Pavel Jirka, Dagmar Prouzová, Jana Volhejnová, Lenka Brabcová, Lenka Machová, Jiří Škaloud, Petra Achová, Kamil Mach
 

Školní rok 1970 - 1971

Zapsáno 21 dětí
Luděk Šrůtek, Stanislav Prouza, Petr Hejna, Petr Pekárek, Kamil Mach, Libor Tuček, Jiří Kopecký, Miroslav Zörkler, Petra Achová, Jiří Škaloud, Jiří Eliáš, Martin Peterka, Dagmar Prouzová, Lenka Brabcová, Hana Kultová, Vladislava Rosová, Zdeněk Teichman, Iveta Fiedlerová, Jana Volhejnová, Pavel Jirka, Marie Řezníčková
 

Školní rok 1971 - 1972

Zapsáno 24 dětí
Zdeněk Teichman, Jiří Škaloud, Pavel Jirka, Jana Volhejnová, Dagmar Prouzová, Hana Kultová, Jiří Eliáš, Martin Doleček, Iveta Fiedlerová, Lenka Brabcová, Ilona Hanušová, Martin Přibyl, Marie Řezníčková, Marcela Kultová, Jiří (Pípa) Novák, Vladimír Macek, Lada Suchánková, Josef Okrouhlík, Milena Jandová, Roman Stenzel, Radek Turek, Jaroslav Zörkler, Martin Peterka, Vladislava Rosová
 

Školní rok 1972 - 1973

Zapsáno 24 dětí
Pavel Jirka, Jiří Eliáš, Petr Hemelík, Josef Kult, Martin Peterka, Jiřina Hanušová, Hana Kultová, Lenka Machová, Vladislava Rosová, Miroslav Balcar, Petr Řezníček, Martin Doleček, Martin Přibyl, Jiří (Pípa) Novák, Vladimír Marek, Hana Baudyšová, Marcela Kultová, Iveta Fiedlerová, Marie Řezníčková, Lada Suchánková, Milena Jandová, Ilona Karvánková, Jaroslav Zörkler, Luboš Novák
 

Školní rok 1973 - 1974

Zapsáno 22 dětí
Iveta Fiedlerová, Martin Přibyl, Vladimír Marek, Roman Horáček, Jiří (Pípa) Novák, Jiří Rudolf, Hana Baudyšová, Marie Řezníčková, Martin Kult, Milena Jandová, Marcela Kultová, Ilona Karvánková, Štěpánka Melicharová, Lada Suchánková, Alice Vojtěchová, Pavlína Vojtěchová, Martina Vojtěchová, Petra Petrášová, Luboš Novák, Zdeněk Souček, Petr Vacek, Jaroslav Zörkler
 

Školní rok 1974 - 1975

Zapsáno 27 dětí
Ilona Karvánková, Lada Suchánková, Milena Jandová, Marcela Bubeníčková, Věra Turková, Jana Hanušová, Štěpánka Melicharová, Pavlína Vojtěchová, Věra Vítová, Alice Vojtěchová, Zdeněk Souček, Hana Staníková, Aleš Veselý, Jiří Martinec, Jaroslav Zörkler, Roman Tuček, Luboš Novák, Martin Kult, Pavel Melichar, Petra Petrášová, Šárka Rudolfová, Petr Vacek, Iva Škaloudová, Pavel Přibyl, Pavel Šrůtek, Martina Vojtěchová, Lidmila Balcarová
 

Školní rok 1975 - 1976

Zapsáno 24 dětí
Věra Vítová, Martin Kult, Luboš Novák, Aleš Veselý, Pavel Přibyl, Pavel Šrůtek, Jiří Martinec, Petr Vacek, Tomáš Peterka, Zdeněk Souček, Jaroslav Sedláček, Petra Petrášová, Hana Staníková, Lidmila Balcarová, Šárka Rudolfová, Božena Hofmanová, Irena Sádková, Martina Vojtěchová, Iva Škaloudová, Jitka Nývltová, Jana Tučková, Iva Baudyšová
 

Školní rok 1976 - 1977

Zapsáno 26 dětí
Irena Sádková, Luboš Mach, Eduard Dub, Jan Hanuš, Petr Vacek, Martina Vojtěchová, Iva Škaloudová, Iva baudyšová, Šárka Rudolfová, Jitka Nývltová, Jiří Martinec, Pavel Přibyl, Pavel Melichar, Lidmila Balcarová, Božena Hofmanová, Tomáš Peterka, Jana Tučková, Jaroslav Rosa, Tomáš Hofman, Michal Pichrt, Čestmír Teichman, Michal Kříž, Milan Souček, Michal prouza, Martin Šrámek, Radek Rosa
 

Školní rok 1977 - 1978

Zapsáno 27 dětí
Božena Hofmanová, Pavel Melichar, Tomáš Peterka, Jaroslav Rosa, Milan Souček, Jana Tučková, Pavlína Staníková, Lenka Vítová, Lenka Nývltová, Miroslava Čermáková, Josef Dub, Tomáš Hofman, Michal Pichrt, Michal Kříž, Michal Prouza, Radek Rosa, Čestmír Teichman, Martin Šrámek, Simona Vítová, Simona Marková, Jaroslava Jirková, Iveta Turková, Ilona Machová, Jitka Hanušová, Jiří Čermák, Jaroslav Vít
 

Školní rok 1978 - 1979

Zapsáno 27 dětí
Miroslava Čermáková, Jana Hebelková, Čestmír Teichman, Romana Kuťáková, Tomáš Hofman, Michal Kříž, Zdeněk Vajsar, Martin Šrámek, Michal Prouza, Radek Rosa, Radek Vajsar, Iveta Turková, Kateřina Šrámková, Jitka Hanušová, Ilona Machová, Simona Vítová, Jiří Čermák, Jaroslav Kuťák, Jaroslav Vít, Simona Machová, Jiří Melichar, Adolf Turek, Václav Kult, Jaroslava Jirková, Markéta Vacková, Bohuslav Šitina, Jana Šitinová
 

Školní rok 1979 - 1980

Zapsáno 26 dětí
Martin Šrámek, Zdeněk Vajsar, Simona Vítová, Michal Prouza, Radek Rosa, Jaroslav Vít, Jiří Čermák, Jaroslava Jirková, Iveta Turková, Irena Benková, Jitka Hanušová, Kateřina Šrámková, Radek Vajsar, Josef Řezníček, Ilona Machová, Roman Rebelka, Renata Nývltová, Simona Marková, Jiří Melichar, Adolf Turek, Jaroslav Kuťák, Václav Kult, Markéta Vacková, Roman Winter, Miroslav Staník, Jana Eliášová
 

Školní rok 1980 - 1981

Zapsáno 22 dětí
Radek Vajsar, Simona Marková, Jiří Melichar, Roman Winter, Marika Šafářová, Petra Kuťáková, Bohumil Šitina, Adolf Turek, Jaroslav Kuťák, Pavlína Studničková, Václav Kult, Markéta Teichmanová, Miroslav Staník, Bohdana Staňková, Jana Šitinová, Miloš Mokrý, Eva Jansová, Tomáš Winter, Jana Šafářová, Stanislav Mach, Jana Eliášová, Věra Hanušová, Markéta Vacková
 

Školní rok 1981 - 1982

Zapsáno 23 dětí
Michal Kult, Ladislav Brikner, Dana Hebelková, Miloš Mokrý, Ladislav Vít, Bohdana Staňková, Pavlína Studničková, Jana Šitinová, Adolf Turek, Miroslav Staník, Iva Teichmanová, Kateřina Zörklerová, Jana Eliášová, Stanislav Mach, Eva Jansová, Petr Benko, Markéta Vacková, Veronika Janigová, Jana Šafářová, Edita Štěpánová, Jiří Šitina, Lucie Staňková, Tomáš Winter
 

Školní rok 1982 - 1983

Zapsáno 24 dětí
Miloš Mokrý, Dana Hebelková, Markéta Vacková, Eva Jansová, Tomáš Winter, Radka Nývltová, Karolína Teichmanová, Stanislav Mach, Jana Eliášová, Jana Šafářová, Veronika Janigová, Edita Štěpánová, Alena Křížová, Lucie Staňková, Petr Benko, Jana Řezníčková, Karel Pavel, Jiří Teichman, David Petráš, Petr Vít, Petr Teichman, Jiří Šitina, Jitka Hoření, Jitka Fiedlerová
 

Školní rok 1983 - 1984

Zapsáno 28 dětí
Tomáš Winter, Radka Nývltová, Stanislav Mach, Jana Eliášová, Jana Šafářová, Veronika Janigová, Edita Štěpánová, Pavel Hrubý, Lucie Staňková, Petr Benko, Karel Pavel, Gabriela Šlégrová, Věra Hanušová, Jana Řezníčková, Petr Vít, Petr Teichman, Jiří Šitina, Jiří Teichman, David Petráš, Jitka Fiedlerová, Jitka Hoření, Kateřina Martincová, Iveta Štěpánová, Tomáš Vít, Stanislav Pátek, Radka Pátková, Martin Hrubý
 

Školní rok 1984 - 1985

Zapsáno 25 dětí
Karel Pavel, Jana Řezníčková, Petr Vít, Jana Fingerová, Jiří Šitina, Jitka Fiedlerová, Lukáš Kult, Jitka Hoření, Iveta Štěpánová, Radka Pátková, Tereza Hanušová, Kateřina Šlégrová, Jakub Šafář, Věra Hanušová, Stanislav Pátek, Petr Teichman, Jiří Teichman, David Petráš, Vlastimil Hejna, Kateřina Martincová, Jan Finger, Tomáš Vít, Martin Hrubý, Jan Hanák, Viktor Pavel
 

Školní rok 1985 - 1986

Zapsáno 24 dětí
Jiří Šitina, David Petráš, Jitka Fiedlerová, Lukáš Kult, Jitka Hoření, Jiří Pavel, Kateřina Martincová, Jan Finger, Iveta Štěpánová, Martin Hrubý, Viktor Pavel, Tereza Hanušová, Tomáš Vít, Radka Pátková, Jakub Šafář, Jiří Láska, Jan Hanák, Jiří Janiga, Kateřina Šlágrová, Tomáš Hoření, Josef Pich, Jiří Hanuš, Tomáš Hubený, Miroslav Řezníček
 

Školní rok 1986 - 1987

Zapsáno 22 dětí
Radek Drozda, Jiří Pavel, Kateřina Martincová, Jan Finger, Iveta Štěpánová, Martin Hrubý, Viktor Pavel, Tereza Hanušová, Tomáš Vít, Radka Pátková, Jiří Láska, Jakub Šafář, Jan Hanák, Jiří Janiga, Kateřina Šlágrová, Tomáš Hoření, Josef Pich, Jiří Hanuš, Tomáš Hubený, Miroslav Řezníček, Jan Martinec, Lukáš Hofman, Soňa Hubená, Lukáš Tošovský
 

Školní rok 1987 - 1988

Zapsáno 24 dětí
Viktor Pavel, Tomáš Vít, Radka Pátková, Jiří Láska, Jakub Šafář, Jan Hanák, Jiří Janiga, Kateřina Šlágrová, Tomáš Hoření, Josef Pich, Jiří Hanuš, Tomáš Hubený, Miroslav Řezníček, Jan Martinec, Jan Brett, Lukáš Hofman, Soňa Hubená, Jakub Studnička, Lukáš Tošovský, Jan Hofman, Petra Tylová, Kateřina Rosová, Josef Ott, Veronika Brettová
 

Školní rok 1988 - 1989

Zapsáno 24 dětí
Jiří Láska, Jiří Janiga, Kateřina Šlégrová, Tomáš Hoření, Josef Pich, Jiří Hanuš, Tomáš Hubený, Miroslav Řezníček, Jan Martinec, Jan Brett, Lukáš Hofman, Soňa Hubená, Jakub Studnička, Lukáš Tošovský, Jan Hofman, Kateřina Rosová, Josef Ott, Vladimír Hercík, Ondřej Hanák, Veronika Brettová, Eliška Streitová, Petr Machač, Pavel Tohol, Jana Toholová
 

Školní rok 1989 - 1990

Zapsáno zpočátku 22 dětí, během roku nastoupily další 4 děti
Seznam není v kronice k dispozici
 

Školní rok 1990 - 1991

Zapsáno 25 dětí
Jakub Studnička, Lukáš Tošovský, Zdeněk Miller, Stanislav Chlupatý, Jan Hofman, Milan Košťál, Veronika Švehlová, Kateřina Rosová, Josef Ott, Vladimír Hercík, Ondřej Hanák, Petra Špinlerová, Veronika Brettová, Ondřej Švehla, Petr Machač, David Miller, Pavel Tohol, Jan Witka, Klára Pichová, Miroslav Sádek, Šárka Špilnerová, Jakub Ott, Martin Baudyš, David Burdych, Kateřina Majerová
 

Školní rok 1991 - 1992

Zapsáno 21 dětí
Josef Ott, Vladimír Hercík, Ondřej Hanák, Petra Špinlerová, Veronika Brettová, Ondřej Švehla, Petr Machač, David Miller, Pavel Tohol, Petr Kábrt, Jan Witka, Šárka Špinlerová, Jakub Ott, Martin Baudyš, David Burdych, Jan Smola, Kateřina Majerová, Hana Kábrtová, Karel Špreňar, Klára Pichová, Klára Mikelová
 

Školní rok 1992 - 1993

Zapsáno 21 dětí
Ondřej Švehla, Petr Machač, Pavel Tohol, Petr Kábrt, Jan Witka, Zdeněk Jiroušek, Karel Špreňar, Monika Schubertová, Jakub Ott, David Burdych, Klára Mikelová, Petra Pátková, Tereza Witková, Jan Streit, Monika Tošovská, Miroslav Zörkler, Tomáš Kozák, Hana Kábrtová, Jitka Zárubová, Viktor Teichman
 

Školní rok 1993 - 1994

Zapsáno 27 dětí, během roku nastoupil ještě Ivo Staněk
Zdeněk Jiroušek, Monika Schubertová, Jakub Ott, Vladimír Řezníček, Otto Řezníček, Martin Baudyš, David Burdych, Kateřina Majerová, Lucie Hofmanová, Eva Pavlová, Klára Mikelová, Petra Pátková, Tereza Witková, Monika Tošovská, Jana Lakatosová, Miroslav Zörkler, Tomáš Kozák, Viktor Teichman, Tomáš Schubert, Ladislav Šimek, Petra Švehlová, David Dřevecký, Adéla Litková, Renáta Škaloudová, Josef Pavel, Denisa Brabcová, Ondřej Baudyš
 

Školní rok 1994 - 1995

Zapsáno 27 dětí
David Burdych, Klára Mikelová, Petra Pátková, Monika Tošovská, Jana Lakatosová, Miroslav Zörkler, Viktor Teichman, Michal Mlynář, Tomáš Schubert, Ladislav Šimek, David Dřevecký, Denisa Brabcová, Martin Přibyl, Radka Železová, Martin Jiroušek, Ivo Staněk, Lukáš Král, Ondřej Baudyš, Jana Mlynářová, Petr Malý, Ondřej Vacek, Klára Peterková, David Rosa, Jiří Hofman, Martin Kult, Ondřej Brabec, Monika Lakatosová
 

Školní rok 1995 - 1996

Zapsáno 29 dětí
Miroslav Zörkler, Viktor Teichman, Michal Mlynář, Tomáš Schubert, Petra Nývltová, Ladislav Šimek, Petr Pekárek, Renáta Škaloudová, Denisa Brabcová, Martin Přibyl, Radka Železová, Martin Jiroušek, Ivo Staněk, Lukáš Král, Petr Malý, Ondřej Vacek, Klára Peterková, David Rosa, Jiří Hofman, Jan Tyc, Monika Lakatosová, Martin Kult, Michaela Majerová, Radek Pulkrábek, Barbora Šrejberová, Michala Prouzová, Lukáš Michel, Veronika Michlová, Ondřej Baudyš, Andrea Haviarová, Jakub Turek
 

Školní rok 1996 - 1997

Zapsáno 31 dětí
Tomáš Schubert, Renáta Škaloudová, Denisa Brabcová, Martin Přibyl, Hana Řezníčková, Radka Železová, Martin Jiroušek, Ivo Staňek, Lukáš Král, Petr Malý, Ondřej Baudyš, Jan Řezníček, Lucie Veselá, Jana Mlynářová, Jan Sedláček, Ondřej Vacek, Klára Peterková, David Rosa, Lukáš Michel, Jiří Hofman, Jan Tyc, Monika Lakatosová, Andrea Haviarová, Nikola Pekárková, Michaela Majerová, Jakub Turek, Barbora Šrejberová, Michaela Nývltová, Michaela Prouzová, Veronika Michlová, Andrea Zörklerová
 

Školní rok 1997 - 1998

Zapsáno 32 dětí
Martin Jiroušek, Ivo Staňek, Lukáš Král, Jana Mlynářová, Jan Sedláček, Ondřej Vacek, Klára Peterková, David Rosa, Martin Vágner, Lukáš Michel, Jiří Hofman, Jan Tyc, Monika Lakatosová, Zdeňka Polívková, Miroslav Košťálek, Nikola Pekárková, Michaela Majerová, Nikola Pochobradská, Patrik Rychlík, Jakub Turek, Barbora Šrejberová, Michaela Nývltová, Jan Červeňák, Veronika Michlová, Lukáš Koliska, Jaromír Vít, Josef Červeňák, Michal Vlček, Andrea Zörklerová, Petr Polívka, Zdeněk Martínek, Martin Kult
 

Školní rok 1998 - 1999

Zapsáno 26 dětí
Zdeňka Polívková, Patrik Rychlík, Jakub Turek, Barbora Šrejberová, Michaela Nývltová, Jan Červeňák, Veronika Michlová, Radim Kubec, Jiří Peterka, Kamila Vajsarová, Lukáš Koliska, Jaromír Vít, Josef Červeňák, Michal Vlček, Andrea Zörklerová, Zdeněk Martínek, Petr Polívka, Radek Pochobradský, Daniel Veselý, Kristýna Škaloudová, Marek Ptáček, Antonín Král, Zuzana Vajsarová, Dominik Rychlík, Hana Peterková, Simona Peterková
 

Školní rok 1999 - 2000

Zapsáno 26 dětí
Jiří Peterka, Kamila Vajsarová, Lukáš Koliska, Jaromír Vít, Josef Červeňák, Michal Vlček, Andrea Zörklerová, Zdeněk Martínek, Miloš Hemala, Petr Polívka, Radek Pochobradský, Daniel Veselý, Kristýna Škaloudová, Marek Ptáček, Lucie Růžičková, Veronika Hejnová, Antonín Král, Vendula Součková, Zuzana Vajsarová, Karolína Staňková, Hana Peterková, Kateřina Hemalová, Simona Peterková, Matěj Rožič, Patrik Janovský, Michal Prouza
 

Školní rok 2000 - 2001

Zapsáno 25 dětí
Michal Vlček, Zdeněk Martínek, Petr Polívka, Radek Pochobradský, Jan Novák, Daniel Veselý, Kristýna Škaloudová, Marek Ptáček, Josef Řezníček, Lucie Rosová, Veronika Hejnová, Antonín Král, Vendula Šklíbová, Zuzana Vajsarová, Kateřina Staňková, Hana Peterková, Kateřina Hemalová, Alena Šantrůčková, Romana Martínková, Patrik Janovský, Lucie Lusková, Vítek Udatný, Žaneta Kultová, Denisa Martincová
 

Školní rok 2001 - 2002

Zapsáno 25 dětí
Veronika Hejnová, Antonín Král, Vendula Šklíbová, Zuzana Vajsarová, Dominik Rychlík, Karolína Staňková, Hana Peterková, Kristýna Volfová, Romana Martínková, Ondřej Trachta, Patrik Janovský, Lucie Lusková, Vítek Udatný, Denisa Martincová, Dominik Brabec, Žaneta Kultová, Matěj Frinta, David Suchánek, Dominik Malý, Tereza Volfová, Josef Kašpar, Dorota Prouzová, Matěj Rožič
 

Školní rok 2002 - 2003

Zapsáno 25 dětí
Dominik Rychlík, Simona Peterková, Kristýna Volfová, Romana Martínková, Matěj Rožič, Ondřej Trachta, Patrik Janovský, Lucie Lusková, Vítek Udatný, Denisa Martincová, Dominik Brabec, Žaneta Kultová, Matěj Frinta, David Beier, David Suchánek, Dominik Malý, Jiří Vít, Tereza Volfová, Josef Kašpar, Pavel Mlynář, Radek Rosa, Jan Daleký, Helena Melicharová, Karolína Kultová, Dorota Prouzová
 

Školní rok 2003 - 2004

Zapsáno 25 dětí
Matěj Rožič, Lucie Lusková, Vítek Udatný, Denisa Martincová, Dominik Brabec, Žaneta Kultová, Matěj Frinta, David Suchánek, Dominik Malý, Jiří Vít, Tereza Volfová, Josef Kašpar, Pavel Mlynář, Radek Rosa, Jan Daleký, Helena Melicharová, Karolína Kultová, Dorota Prouzová, Daniel Koliska, Jakub Ptáček, Jakub Raabe, David Nývlt, Lukáš Benko, Lucie Melicharová, Martin Tuček
 

Školní rok 2004 - 2005

Zapsáno 25 dětí
Dominik Brabec, Matěj Frinta, Dominik Malý, Jiří Vít, Tereza Volfová, Josef Kašpar, Pavel Mlynář, Radek Rosa, Jan Daleký, Helena Melicharová, Karolína Kultová, Daniel Koliska, Jakub Ptáček, Jakub Raabe, Lukáš Benko, Lucie Melicharová, Martin Tuček, Tereza Tomková, Ondřej Rudolf, Beata Řezníčková, Dominik Hebelka, Natálie Škaloudová, Jan Souček, Karolína Součková
 

Školní rok 2005 - 2006

Zapsáno 28 dětí
Radek Rosa, Jan Daleký, Helena Melicharová, Karolína Kultová, Daniel Koliska, Jakub Ptáček, Jakub Raabe, Lukáš Benko, Lucie Melicharová, Martin Tuček, Tereza Tomková, Ondřej Rudolf, Beata Řezníčková, Dominik Hebelka, Aleš Veselý, Natálie Škaloudová, Jan Souček, Eliška Zörklerová, Tomáš Winter, Lukáš Frinta, Pavel Sobolík, Jakub Müller, Terezie Rýdlová, Bohumil Šitina, Nikola Čermáková, Kristýna Borovská, Jaroslav Dušička, Anna Červeňáková
 

Školní rok 2006 - 2007

Zapsáno 28 dětí
Daniel Koliska, Jakub Ptáček, Lukáš Benko, Lucie Melicharová, Martin Tuček, Tereza Tomková, Ondřej Rudolf, Beata Řezníčková, Dominik Hebelka, Aleš Veselý, Natálie Škaloudová, Jan Souček, Eliška Zörklerová, Tomáš Winter, Lukáš Frinta, Pavel Sobolík, Jakub Müller, Terezie Rýdlová, Bohumil Šitina, Nikola Čermáková, Kristýna Borovská, Jaroslav Dušička, Anna Červeňáková, Dominik Patrný, Jindřich Daniel Nývlt, Jan Šesták, Ondřej Šafář, Jakub Čižík
 

Školní rok 2007 - 2008

Zapsáno 27 dětí
Beata Řezníčková, Aleš Veselý, Eliška Zörklerová, Tomáš Winter, Lukáš Frinta, Pavel Sobolík, Jakub Müller, Terezie Rýdlová, Bohumil Šitina, Nikola Čermáková, Kristýna Borovská, Jaroslav Dušička, Anna Červeňáková, Denis Patrný, Jindřich Daniel Nývlt, Jan Šesták, Ondřej Šafář, Jakub Čižík, Kateřina Procházková, Lukáš Hájek, Joseph Melichar, Michael Rýdl, Pavel Přibyl, Monika Součková, Kamil Hebelka, Kateřina Mokrá, Filip Hetfleiš
 

Školní rok 2008 - 2009

Zapsáno 28 dětí
Lukáš Frinta, Pavel Sobolík, Terezie Rýdlová, Jaroslav Dušička , Anna Červeňáková, Jakub Pásler, Kryštof Pásler, Denis Patrný, Radek Grundwald, Anna Kultová, Pavel Přibyl, Jakub Šesták, Zuzana Karásková, Joseph Melichar, Lukáš Hájek, Daniela Macnarová, Karolína Škodová, Julie Melicharová, Simona Sobolíková, Jan Šesták, Ondřej Šafář, Jakub Čižík, Kateřina Procházková, Michael Rýdl, Monika Součková, Kamil Hebelka, Kateřina Mokrá, Filip Hetfleiš
 

Školní rok 2009 - 2010

Zapsáno 28 dětí
Jakub Pásler, Kryštof Pásler, Jakub Čížik, Denis Patrný, Filip Hetfleiš,Kateřina Mokrá, Kateřina Procházková, Kamil Hebelka, Monika Součková, Radek Grünwald, Anna Kultová, Pavel Přibyl, Michael Rýdl, Jakub Šesták, Zuzana Karásková, Lukáš Hájek, Joseph Melichar, Daniela Macnarová, Karolína Škodová, Julie Melicharová, Michaela Mokrá, Matěj Čížik, Jan Bakule, Barbora Páslerová, Ondřej Souček, Lukáš Svoboda, Barbora Sádovská, Vilém Přibyl
 

Školní rok 2010 - 2011

Zapsáno 28 dětí
Marek Cabalka, Anna Kultová, Pavel Přibyl, Josef Dub, Michael Rýdl, Jakub Šesták, Zuzana Karásková, Lukáš Hájek, Joseph Melichar, Karolína Škodová, Julie Melicharová, Sára Macháčková (od března), Michaela Mokrá, Matěj Čížik, Jan Bakule, Barbora Páslerová, Lucie Tučková, Ondřej Souček, Vojtěch Šitina, Lukáš Svoboda (do března - odstěhoval se), Barbora Sádovská, Vilém Přibyl, Patrik Dufek, Rostislav Vacek, Filip Raabe, Václav Dušička, Natálie Janovská, Šimon Souček, Vojtěch Škoda
 

Školní rok 2011 - 2012

Zapsáno 28 dětí
Josef Dub, Michael Rýdl, Jakub Šesták, Joseph Melichar, Karolína Škodová, Julie Melicharová, Sára Macháčková, Matěj Čižík, Jan Bakule, Barbora Páslerová, Lucie Tučková, Ondřej Souček, Vojtěch Šitina, Barbora Sádovská, Vilém Přibyl, Patrik Dufek, Jindřich Benko, Rostislav Vacek, Pavel Melichar, Filip Raabe, Václav Dušička, Natálie Janovská, Vojtěch Paděra, Kateřina Jarolímová, Filip Kudlej, Šimon Souček, Vojtěch Škoda, Pavel Dub
 

Školní rok 2012 - 2013

Zapsáno 28 dětí
Vojtěch Šitina, Barbora Sádovská, Vilém Přibyl, Patrik Dufek, Jindřich Benko, Rostislav Vacek, Pavel Melichar, Filip Raabe, Václav Dušička, Natálie Janovská, Vojtěch Paděra, Kateřina Jarolímová, Filip Kudlej, Šimon Souček, Vojtěch Škoda, Pavel Dub, Barbora Horáková, Barbora Hanušová, Barbora Paďourová, Jiří Kult, Michal Vaněček, Jakub Filípek, Kateřina Horáková, Filip Kudlej, Monika Prouzová, Julie Janovská, Natálie Kultová, Richard Pavel
 

Školní rok 2013 - 2014

Zapsáno 28 dětí
Vilém Přibyl, Jindřich Benko, Pavel Melichar, Filip Raabe, Václav Dušička, Natálie Janovská, Vojtěch Paděra, Kateřina Jarolímová, Filip Kudlej, Šimon Souček, Vojtěch Škoda, Pavel Dub, Barbora Paďourová, Jiří Kult, Michal Vaněček, Jakub Filípek, Kateřina Horáková, Monika Prouzová, Julie Janovská, Natálie Kultová, Richard Pavel, Markéta Petrů, Marie Paděrová, Václav Tesař, Daniel Kudlej, Pavla Jarolímová, Tomáš Filípek, Tomáš Balcar
 

Školní rok 2014 - 2015

Zapsáno 28 dětí
Vojtěch Škoda, Filip Kudlej, Pavel Dub, Monika Prouzová, Julie Janovská, Natalie Kultová, Marta Kačaniová, Anežka Miklasová, Tomáš Žižka, Štěpán Jarolím, Dominik Pavel, Květa Šimková, David Bechini, Melichar Mia Jane, Václav Kult, Matěj Hubený, Vojtěch Štěpánský, Matyáš Řezníček, Štěpán Vaněček, Michaela Pichová, Richard Pavel, Markéta Petrů, Marie Paděrová, Václav Tesař, Daniel Kudlej, Pavla Jarolímová, Tomáš Filípek, Tomáš Balcar
 

Školní rok 2015 - 2016

Zapsáno 28 dětí

Pavel Dub, Tomáš Balcar, Richard Pavel, Markéta Petrů, Marta Kačániová, Anežka Miklasová, Marie Paděrová, Lukáš Žižka, Václav Tesař, Štěpán Jarolím, Dominik Pavel, Daniel Kudlej, Pavla Jarolímová, Tomáš Filípek, Květa Šimková, Robin Wajsar, Davide Bechini, Jane Mia Melichar, Václav Kult, Matěj Hubený, Vojtěch Štěpánský, Matyáš Řezníček, Štěpán Vaněček, Michaela Pichová, Adam Pavel, Hana Burešová, Martin Macek, Ema Miklasová

 

Školní rok 2016 - 2017

Zapsáno 27 dětí

Václav Tesař, Štěpán Jarolím, Dominik Pavel, Daniel Kudlej, Pavla Jarolímová, Tomáš Filípek, Květa Šimková, Robin Wajsar, Davide Bechini, Jane Mia Melichar, Václav Kult, Tobiáš Ševera, Matěj Hubený, Vojtěch Štěpánský, Matyáš Řezníček, Štěpán Vaněček, Michaela Pichová, Adam Pavel, Martin Jarolím, Hana Burešová, Martin Macek, Adéla Winterová, Ema Miklasová, Nora Brabcová, Ema Stodolová, Josef Pich, Markéta Pavlová

Školní rok 2017 - 2018

Zapsáno 27 dětí

Šimková Květa, Jech Tadeáš, Hubený Matěj, Štěpánský Vojtěch, Řezníček Matyáš, Vaněček Štěpán, Pichová Michaela, Pavel Adam, Jarolím Martin, Burešová Hana, Macek Martin, Winterová Adéla, Smrc Matteo, Miklasová Ema, Poustka Pavel, Brabcová Nora, Stodolová Ema, Pich Josef, Pavlová Markéta, Jechová Abigail, Ducháčová Anna, Košťálková Anna, Winter Denis, Fingerová Liliana, Jansa Daniel, Pícha Timotej, Skala Petr

Školní rok 2018 - 2019

Zapsáno 26 dětí

Macek Martin, Miklasová Ema, Košťál Filip, Brabcová Nora, Westendorp Patrik, Stodolová Ema, Pich Josef, Pavlová Markéta, Skala Petr, Jechová Abigail, Ducháčová Anna, Seidl Patrik, Pícha Timotej, Vít Nicholas, Košťálková Anna, Winter Denis, Fingerová Liliana, Jansa Daniel, Marek Ivan, Seňko Tobiáš, Pavlová Klára, Svoboda Jiří, Kyselová Natálie, Šesták Kryštof, Hubený Tomáš, Petruželka Vít

Školní rok 2019 - 2020 

Zapsáno 28 dětí

Bernard Antonín, Čvančarová Lenka, Ducháčová Anna, Fingerová Liliana, Hubený Tomáš, Jansa Daniel, Jarolímová Anežka, Jechová Abigail, Košťál Filip, Košťálková Anna, Kuťák Kryštof, Macek Matouš, Pavlová Klára, Pavlová Markéta, Pich Josef, Pícha Timotej, Řezníčková Natálie, Samková Rozálie, Seidl Patrik, Seňko Šimon, Seňko Tobiáš, Skala Petr, Stodolová Ema, Svoboda Jiří, Turek Ondřej, Vít Nicholas, Westendorp Patrik, Winter Denis

 

Školní rok 2020 - 2021

Zapsáno 28 dětí

Bernard Antonín, Brusová Zuzana, Burešová Hedvika, Čvančarová Lenka, Finger Jan, Fingerová Liliana, Hubený Tomáš, Jansa Daniel, Jarolímová Anežka, Jechová Abigail, Košťál Matěj, Kult Denis, Kuťák Kryštof, Kuťáková Kristýna, Macek Matouš, Pavlová Klára, Pejskar Jan, Peterka Matěj, Řezníčková Natálie, Samková Rozálie, Seidel Vít, Seňko Šimon, Seňko Tobiáš, Skala Adam, Skala Petr, Svoboda Jiří, Westendorpová Vanessa, Winter Denis

 

Školní rok 2021 - 2022

Zapsáno 27 dětí

Bernard Antonín, Brusová Zuzana, Burešová Hedvika, Černý Kryštof, Čížik Martin, Čvančarová Lenka, Finger Jan, Hubený Jakub, Hubený Tomáš, Jarolímová Anežka, Klimešová Sarah, Košťál Matěj, Košťálková Amália, Kult Denis, Kuťáková Kristýna, Macek Matouš, Pejskar Jan, Peterka Matěj, Řezníčková Natálie, Řezníčková Veronika,  Seidel Vít, Seňko Šimon, Seňko Tobiáš, Skala Adam, Stodola Jáchym, Svoboda Jiří, Westendorpová Vanessa

 

Školní rok 2022 - 2023

Zapsáno 28 dětí

Bernard Antonín, Brusová Zuzana, Burešová Hedvika, Černý Kryštof, Čížik Martin, Čvančarová Lenka, Čvančarová Adéla, Finger Jan, Hubený Jakub, Hubený Tomáš, Jahelka Matěj, Klimešová Sarah, Košťál Matěj, Košťálková Amália, Kuťáková Kristýna, Macek Matouš, Pejskar Jan, Pejskar Sebastian, Peterka Matěj, Peterka Ondřej,, Röselová Lea, Řezníčková Natálie, Řezníčková Veronika,  Seidel Vít, Seňko Šimon, Skala Adam, Stodola Jáchym, Šedíková Elena, Šedíková Patricie